Wyszukiwarka

Dariusz GÓRSKI

Dariusz Górski – z Państwową Inspekcją Pracy związany od 2008 r. Aktualnie zatrudniony w Departamencie Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy, gdzie zajmuje się problematyką powierzania i wykonywania pracy w „szarej strefie”, kwestiami równego traktowania i niedyskryminacji w pracy, w szczególności w dostępie do zatrudnienia oraz delegowania pracowników. Jednym z podstawowych zadań realizowanych obecnie jest rozwijanie współpracy międzynarodowej z właściwymi instytucjami państw członkowskich UE m.in. z krajów frankofońskich oraz skandynawskich, w sprawach dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług oraz migracji Polaków za granicę w celach zarobkowych. Koordynator krajowy i uczestnik licznych projektów międzynarodowych, poświęconych kwestiom zatrudnienia transgranicznego, realizowanych m.in. we współpracy z francuskim instytutem INTEFP. Obecnie oddelegowany w charakterze eksperta PIP do udziału w międzynarodowym projekcie ”Uczciwe i odpowiedzialne delegowanie”, realizowanego we współpracy ze Związkiem Zawodowym Budowlani i parterami społecznymi wybranych krajów UE.

Pozdrawiam,

<< POWROT