Enregistrement

 

DANE INSTYUTCJI/ FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ
Nazwa :
Adres
ulica :
kod pocztowy :
miasto :
NIP :
Telefon :
Faks :
DANE UCZESTNIKA
Imię :
Nazwisko :
Stanowisko :
email :
Adres e-mail do wysłania
faktury elektronicznej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia dla potrzeb Forum i umieszczania ich w bazie danych Agencji Rozwoju Współpracy Polsko-Francuskiej L'HEXAGONE z siedzibą w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Agencji Rozwoju Współpracy Polsko-Francuskiej L'HEXAGONE informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.
Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w Konferencji.