Wyszukiwarka

Polsko-francuska konferencja Rewitalizacja i ożywianie centrum miasta, czerwiec 2015

Przyciąganie mieszkańców do centrum miasta, jako kluczowej miejskiej przestrzeni publicznej, miejsca spotkań, wymiany i ekspresji, stanowi upowszechniający się w dużych europejskich miastach trend rozwojowy. Strategia ta może także korespondować z dążeniem do ograniczenia żywiołowej suburbanizacji, a tym samym ochrony niezabudowanych zielonych terenów podmiejskich. Uczynienie z centrum miasta przestrzeni życia mieszkańców nie jest jednak zadaniem łatwym, szczególnie w tych miastach, których specyficzny rozwój nie sprzyjał wykształceniu tradycyjnego rynku miejskiego.
 
Miasta partnerskie, Katowice i Saint-Etienne, realizują obecnie szereg projektów mających na celu ożywienie centralnych obszarów miasta poprzez nadanie im nowych funkcji (…)

<< POWROT