Wyszukiwarka
09-06-2016

Konferencje branżowe

W związku z ogromnym zainteresowaniem przez polskie firmy – rynkiem francuskim, jak również wieloma zapytaniami prawnymi do nas adresowanymi, postanowiliśmy wyjść Państwu naprzeciw i zainicjować cykl branżowych spotkań o charakterze konferencyjno-szkoleniowym z udziałem wybitnych francuskich ekspertów.

Zainteresowanie rynkiem francuskim potwierdza analiza danych makroekonomicznych: Francja obecnie jest dla Polski czwartym partnerem handlowym i plasuje się na trzeciej pozycji jako inwestor zagraniczny. Szacuje się, że w 2013 r. skumulowany w Polsce kapitał francuski osiągnął wartość około 20 mld euro, co stanowi 12,3 % udziału inwestycji zagranicznych w Polsce. Z kolei wartość wymiany handlowej między Polską a Francją w 2013 r. ukształtowała się na poziomie 14 mld euro. Jeżeli chodzi o polski eksport do Francji, to nadal dominuje paleta towarów przemysłowych wysoko- przetworzonych (urządzenia mechaniczne, pojazdy i sprzęt transportowy, jachty i łodzie, sprzęt elektryczny, sprzęt obronny) a ponadto artykuły rolno-spożywcze (ekologiczne), produkty drewniane (meble, domy drewniane, stolarka budowlane) czy wyroby hutnicze.

1387182_64279129

Ponadto Polska stanowi jeden z głównych krajów świadczących usługi na rynku francuskim, o czym świadczy liczba corocznie składanych do Inspekcji Pracy deklaracji dot. oddelegowania pracowników. Niemniej obok wielu korzystnych rozwiązań, nadal jednak pojawiają się pewne utrudnienia w dostępie do francuskiego rynku. Stąd pomysł i zapotrzebowanie na cykl branżowych konferencji.

Mamy nadzieję, że organizowane przez nas branżowe spotkania konferencyjno-szkoleniowe nie tylko zachęcą Państwa do zaistnienia na otwartym rynku francuskim, ale przede wszystkim ukażą Państwu również pewne zagadnienia specyficzne dla każdej branży, na które należy zwrócić szczególną uwagę, jak i także będzie doskonałą okazją do poznania ekspertów, przedsiębiorców, czy przedstawicieli instytucji państwowych związanych ściśle z rynkiem francuskim.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Organizatorzy