Wyszukiwarka

Program

W programie:
Podczas trwania Forum organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne

8:20-9:00 Otwarcie recepcji Forum - Dominika Kowalska, L'HEXAGONE
-Rejestracja uczestników
-Kawa i poczęstunek
9:00-9:10 uroczyste powitanie uczestników
- Piotr Spyra, Wicewojewoda Śląski
- Agata Bulska-Lainé, Dyrektor Zarządzający L'HEXAGONE Agencja Rozwoju Współpracy Polsko-Francuskiej
- Robert Pyka, Dyrektor, Dom Miasta Saint-Etienne, Katowice
9:10-9:15 słowo wstępu
Senatorzy Rzeczpospolitej Polskiej:
-Andrzej Misiołek, oraz
-Leszek Piechota
Panel I. Prawne aspekty oddelegowania pracowników
Prowadzący: Agata Bulska-Lainé oraz Józef Wycik, dziennikarz Radio Katowice
9:15-10:15 Lucien Peczynski, Adwokat, Partner, Kancelaria Adwokacka COPERNIC AVOCATS (Paryż)
Praktyka delegowania pracowników do Francji  
1. Najnowsze zmiany przepisów dot. delegowania pracowników
A. Prawo unijne - nowa dyrektywa wdrożeniowa Parlamentu Europejskiego i Rady 22014/67/UE z 15 maja 2014 r.
B. Prawo francuskie - ustawa Savary
 
2. Co należy wiedzieć przed wysłaniem pracowników?
A. Dyspozycje francuskiego kodeksu pracy
B. Obowiązki polskiego przedsiębiorcy
C. Ubezpieczenie społeczne pracowników delegowanych
 
3. Formalności towarzyszące delegowaniu
A. Kiedy kontrola Inspekcji Pracy ujawnia nieprawidłowości
B. Aby kontrola Inspekcji Pracy przebiegła pomyślnie...
C. Kiedy sprawa trafi do sądu
10:15-11:00 Gość specjalny: Anne Thauvin, Naczelnik, Wydział Oddelegowania i Pracy Nielegalnej,
Generalna Dyrekcja Pracy,
Ministerstwo Pracy, Zatrudnienia, Szkolenia Zawodowego oraz Dialogu Społecznego Francji,

1. Przeciwdziałanie nielegalnym praktykom związanym z oddelegowaniem pracowników do Francji

A. Elementy składowe oraz dane statystyczne dot. oddelegowania pracowników w ujęciu szerokim oraz dane statystyczne dot. oddelegowania pracowników między Francją a Polską
- deklaracje oddelegowania pracowników
- kontrole zagranicznych przedsiębiorstw świadczących usługi oddelegowania pracowników

B. Narodowy Plan walki z nielegalnym zatrudnieniem 2013/2015
- kompetencje międzyministerialne
- cele i priorytety kontroli

C. Obecne ramy prawne
- deklaracja oddelegowania pracowników
- podstawowe rozwiązania
- sankcje związane z oszustwami w świetle oddelegowania
- zasada solidarności zleceniodawców
D. Informacje dla pracodawców i pracowników na temat regulacji w dziedzinie oddelegowania pracowników oraz o obowiązkach narzuconych przez dyrektywę
E. Wymiany transgraniczne
- współpraca administracyjna za pośrednictwem biur łącznikowych
- współpraca z Polską oraz perspektywa podpisania porozumienia
- transgraniczna egzekucja sankcji
2. Implementacja przez Francję dyrektywy wykonawczej, ustawa prawo Savary i przepisy wykonawcze
3. Obecne przedsięwzięcia
- projekt ustawy "wzrost i atrakcyjność "
- nowa organizacja inspekcji pracy
11:00-11:30 przerwa kawowa
11:30-12:00 Dariusz Górski, Starszy Specjalista, Departament Departament Legalności Zatrudnienia, Główny Inspektorat Pracy
Działania Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze delegowania pracowników. Współpraca ze służbami inspekcyjnymi we Francji i w Belgii
12:00-12:20 Joanna Poznalska, Główny Specjalista, Departament Prawa Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Prawo pracy - delegowanie pracowników do Polski. Stan obecny i perspektywy zmian.
12:20-12:50 dyskusja i podsumowanie I panelu Agata Bulska-Lainé oraz Józef Wycisk
12:50-13:00 wspólna fotografia uczestników
13:00-14:30 uroczysty obiad w restauracji hotelu Qubus
Panel II. Aspekty prawno-podatkowe związane z oddelegowaniem pracowników
Prowadzący: Mateusz Rzemek, dziennikarz Rzeczpospolita
14:30-15:20 Iwona Wiewiorka, Adwokat, kancelaria adwokacka ADEPO, Belgia
1. Wprowadzenie do zasad prawnych wraz z krótką historią belgijskich uregulowań rynku pracy
2. Hierarchia norm prawnych: Umowy, regulaminy pracy, układy zbiorowe i ich powszechne obowiazywanie
3. Rola związków zawodowych, ich zadania i uprawnienia
4. Organy kontrolne: inspekcje, administracja (kary administracyjne)
5. Sądy pracy
6. Naliczanie płac:
- Poszczególne części wynagrodzenia
- Rola i zadania sekretariatów socjalnych
7. Warunki wynagradzania oraz ochrona prawna wynagrodzenia
- regulacje sektorowe
- wynagrodzenia minimalne
- trzynasta pensja
- urlop
- pasek wynagrodzenia i inne dokumenty socjalne
- potrącenia, cesja
- ustawa o zakazie dyskryminacji na rynku pracy
- ubezpieczenia
- ustawodawstwo o równouprawnieniu
- wynagrodzenie minimalne - stawki wynagrodzenia minimalnego
8. Przepisy dotyczące oddelegowania polskich pracowników do pracy w Belgii
- Rejestracja LIMOSA
- Ustalanie wynagrodzeń
- Zwrot kosztów delegacji
Dieta
9. Przepisy unijne
- Rozporządzenie Rzym I
- Unijne przepisy o minimalnym wynagrodzeniu
10. Delegacja pracowników tymczasowych
- Certyfikaty regionalne
11. Przepisy podatkowe - wymogi administracyjne rejestracji firm i pracowników zagranicznych.
12. Pytania indywidualne.
15:20–16:20 Serge Maekawa, ekspert księgowy, biegły rewident
oraz Katarzyna Młynarska,
kancelaria księgowa MAEKAWA (Paryż)

1. Oddelegowanie w obecnym kontekście kryzysu gospodarczego
2. Oddelegowanie pracowników : krok po kroku
3. Parownik oddelegowany: podatki i ubezpieczenie społeczne
4. Alternatywne dla delegowania modele transferu pracowników za granicę

Panel III. Wsparcie dla firm
Prowadzący: Robert Pyka, Dyrektor, Dom Miasta Saint-Etienne
16:20-16:50 Lucyna Sikora, Dyrektor Europe Network Enterprises, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
Fundusze UE na wspieranie rozwoju firm w nowej perspektywie finansowej 2014-2020
16:50-17:00 Zakończenie i podsumowanie Forum: Agata Bulska-Lainé, Dyrektor Zarządzający L'HEXAGONE oraz Mateusz Rzemek, dziennikarz, RZECZPOSPOLITA
17:00-18:00 rozmowy indywidualne/ koktajl

Program może ulec zmianom

pdf