Wyszukiwarka

Patronat Honorowy

 • Wiceprezes Rady Ministrów
  Minister Gospodarki,
  Pan Janusz Piechociński

 • Wiceprezes Rady Ministrów
  Minister Gospodarki,
  Pan Janusz Piechociński

 • Minister Rolnictwa i
  Rozwoju Wsi,
  Pan Marek Sawicki

 • Minister Rolnictwa i
  Rozwoju Wsi,
  Pan Marek Sawicki

 • Prezes Agencji Rynku Rolnego,
  Pan Radosław Szatkowski

 • Prezes Agencji Rynku Rolnego,
  Pan Radosław Szatkowski

Patronat

Główny Partner

Patronat medialny


II edycja Rynek rolno-spożywczy we Francji oraz w krajach Beneluxu

This movie requires Flash Player 9

W dniu 9 października 2014 r. w Katowicach odbyła się II edycja konferencji poświęconej rynkowi rolno-spożywczemu, gdzie spotkać można było przedstawicieli organizacji unijnych, którzy mają realny wpływ na zmiany w sektorze rolno-spożywczym w UE, jak również przedstawicieli wielkiego biznesu francuskiego, którzy są zainteresowanii współpracą handlową.

Z A P R A S Z A M Y D O O B E J R Z E N I A R E L A C J I F O T O Z D N I A K O N F E R E N C J I
program 9.10