Wyszukiwarkawarunki uczestnictwa

TERMIN ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa poprzez formularz on-line na stronie internetowej http://lhexagone.pl/konferencje-branzowe/ii-edycja-rynek-rolno-spozywczy-we-francji/ w terminie do 06.10.2014 r. oraz dokonanie wpłaty na konto:
L’HEXAGONE Agencja Rozwoju Współpracy Polsko-Francuskiej Agata Bulska-Laine
Bank ING 38 1050 1227 1000 0091 4274 4870
z dopiskiem „Rynek spożywczy Francja 2014” i nazwiskami uczestników w terminie do 07.10.2014 r.
Opłata za udział 1 uczestnika w Konferencji wynosi 700,00 zł + VAT (861,00 zł brutto). W przypadku drugiego uczestnika i następnego z tej samej instytucji/firmy opłata wynosi 500,00 zł + VAT (615,00 zł brutto). O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa decyduje kolejność wpłat.
Powyższa kwota obejmuje:
- udział w Konferencji,
- materiały konferencyjne,
- udział w uroczystym obiedzie,
- przerwy kawowe,
- udział w koktajlu
L’HEXAGONE zastrzega sobie prawo do zmiany daty Konferencji jeżeli:
– liczba jej uczestników będzie niewystarczająca lub
– wystąpią przyczyny niezależne.
Warunki i zasady rezygnacji : Rezygnacja z udziału w Konferencji powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 10 dni przed wydarzeniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100 % kosztów. Nieobecność podczas trwania Konferencji nie powoduje zwrotu opłaty.

NOCLEGI

dla uczestników zainteresowanych noclegiem, zostały wynegocjowane promocyjne ceny w hotelu Qubus Prestige w Katowicach, gdzie odbędzie się Konferencja. Na hasło "rynek spożywczy Francja 2014" cena za nocleg wraz ze śniadaniem wynosi:
- 199 zł dla jednej osoby oraz
- 269 zł dla dwóch osób.
Wskazane ceny zawierają VAT i cenę śniadania

L'HEXAGONE zastrzega sobie prawo do zmiany daty Konferencji jeżeli:

- liczba jej uczestników będzie niewystarczająca lub

- wystąpią przyczyny niezależne.

Warunki i zasady rezygnacji :Rezygnacja z udziału w Konferencji powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 10 dni przed wydarzeniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100 % kosztów. Nieobecność podczas trwania Konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA - DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ