Wyszukiwarka

Program

III Europejskie Forum Oddelegowanie pracowników do Francji i Belgii

z udziałem Gościa Honorowego z Federalnej Służby Ubezpieczenia Społecznego Belgii (Ministerstwa Polityki Społecznej)

Marc'a Morsa – głównego doradcy w sprawie weryfikacji wykroczeń i błędów przy oddelegowaniu

27 maja 2015 r., Katowice, hotel Qubus Prestige****

*Tłumaczenie symultaniczne na języki : fr pl

9:00-10:00 Otwarcie recepcji Forum

- rejestracja uczestników

- kawa i poczęstunek

10:00-10:15 Uroczyste otwarcie Forum

- Piotr SPYRA - Wicewojewoda Śląski

- Agata BULSKA-LAINE - Dyrektor Zarządzający L'HEXAGONE

- Robert PYKA – Dyrektor Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach

SESJA I Nowe regulacje prawne wdrażające dyrektywę o oddelegowaniu we Francji. Ustawa SAVARY oraz nowe zarządzenie z 30 marca 2015 r.

Moderator: Józef WYCISK, dziennikarz Radio Katowice

10:15-10:25 Odczytanie listu z wystąpieniem Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Danuty JAZŁOWIECKIEJ do Uczestników III Europejskiego Forum Oddelegowanie pracowników do Francji i Beglii, Agata BULSKA-LAINE

10-25-11:15Bezpieczne oddelegowanie pracowników do Francji – bilans i perspektywy”, Mecenas Lidia MAILLET-WOŹNIAK, kancelaria adwokacka LMW Avocat, Francja

1) ODDELEGOWANIE WE FRANCJI– próba bilansu ostatnich lat

A) Przez pryzmat kontroli francuskiej Inspekcji Pracy

B) Z perspektywy sali sądowej

2) ZMIANY W ODDELEGOWANIU- jako priorytet francuskiego Ministerstwa Pracy

A) Dyrektywa usługowa Parlamentu Europejskiego i Rady 22014/67/UE z 15 maja 2014 i jej szybkie wdrażanie przez Francję

B) Nowelizacja kodeksu pracy w świetle ustawy Savary z dnia 10 lipca 2014 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji socjalnej

C) Nowość ! Zarządzenie nr 2015-364 z dnia 30 marca 2015 roku o walce z oszustwami w zakresie delegowania pracowników oraz zwalczania pracy nielegalnej

3) OBOWIĄZKI POLSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY

A) Warunki formalne, które musi spełniać firma oddelegowująca

B) Formalności prawne towarzyszące oddelegowaniu

C) Dostosowanie się do zasad francuskiego prawa pracy

D) Współpraca i współodpowiedzialność francuskich kontrahentów

E) Krucha pozycja polskiego podwykonawcy

11:15-11:45 przerwa kawowa

SESJA II Oddelegowanie w praktyce administracyjnej w Belgii ze szczególnym uwzględnieniem sektora budownictwa

Moderator: Mateusz RZEMEK, redaktor Rzeczpospolita

11:45- 12:15 GOŚĆ HONOROWY Marc Morsa, Federalna Służba Ubezpieczenia Społecznego Belgii (Ministerstwa Polityki Społecznej), Belgia

Przepisy prawa unijnego a dumping socjalny

Metody walki z nadużyciami związanymi z oddelegowaniem w Belgii,

- plan strategiczny,

- ustawa zwalczająca nadużycia itd.

Podsumowanie problematyki oddelegowania :

- czy nowe rozwiązania prawne w rozporządzeniu o koordynacji ułatwiły życie obywateli, administracji oraz przedsiębiorstw?

- czy można kwestionować moc wiążącą formularza A1?

- jakie są przypadki nadużyć w oddelegowaniu?

- jakie pozostały metody walki z błędami i wykroczeniami przy oddelegowaniu

Odpowiedzi na przesłane zapytania Uczestników

12:15-12:45 dyskusja

12:45-13:45Wybrane aspekty prawne zwiazane z oddelegowaniem pracowników w sektorze budowlanym”, Mecenas Jolanta BOULBOULLE-KACZOROWSKA, kancelaria adwokacka, Belgia

1) Specyfika kontraktowa w sektorze budowlanym.

2) Na co zwrócić uwage: negocjacje i podpisanie umowy.

3) Normy prawne zwiazane z warunkami zatrudnienia i wynagrodzenia pracownikow w sektorze budowlanym.

4) Formalnosci administracyjno - prawne zwiazane z oddelegowaniem pracownikow do Belgii.

5) Podsumowanie.

13:45-15:00 uroczysty obiad w restauracji CLARK w Qubus Hotel

SESJA III Działania administracji polskiej

Moderator: Agata BULSKA-LAINE

15:00-15:30Działania Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze delegowania pracowników. Współpraca międzynarodowa PIP. Praktyka i wyzwania na przyszłość”, Dariusz GÓRSKI, Państwowa Inspekcja Pracy

15:30-15:50 Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki – usługi sieci Enterprise Europe Network dla przedsiębiorców”, Lucyna SIKORA, Dyrektor Zespołu ds. Doradztwa i Informacji Fundusz Górnośląski S.A

15:50-16:20 oficjalne podsumowanie Forum

- Agata BULSKA-LAINE - Dyrektor Zarządzający L'HEXAGONE

- Robert PYKA – Dyrektor Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach

16:20-17:00 indywidualne spotkania/koktajl

 

pdf

<< POWROT