Wyszukiwarka

Marc MORSA – gość honorowy

Marc Morsa (legal officer) jest obecnie doradcą, strategicznym współpracownikiem i prawnikiem w ramach Dyrekcji Generalnej ds. Wsparcia Strategicznego i badań – Departament Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Ubezpieczeń Społecznych. Reprezentuje Belgię w komisji administracyjnej, mającej na celu skoordynowanie systemu ubezpieczeń społecznych. Został wyznaczony jako główny leader kierujący delegacją zajmującą się zagadnieniami wykroczeń i błędów. Jest również ekspertem w Komisji Ochrony Socjalnej Międzynarodowej Organizacji Pracy i kierownikiem projektu finansowanego przez Komisję Europejską.
Poza swoją działalnością ściśle zawodową, Marc Morsa jest również pracownikiem naukowym Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Louvain-La-Neuve (Katedra europejskiego prawa socjalnego). Jest również doradcą naukowym zbioru prawa socjalnego wydawnictwa Larcier – w aspekcie narodowym, europejskim i międzynarodowym.
Marc Morsa jest autorem licznych artykułów naukowych oraz prac prawniczych na temat europejskiego prawa socjalnego.

<< POWROT