Wyszukiwarka

Wojewoda Piotr SPYRA

P. Sypra Urodził się 17. marca 1968 roku w Mikołowie. W 1992 roku ukończył studia historyczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Pracę zawodową rozpoczął w I Zespole Szkół Społecznych STO im. Stanisława Konarskiego w Katowicach. Następnie pracował m.in. w Regionalnym Inspektoracie Celnym i Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach. W latach 2006 – 2008 pełnił funkcję zastępcy prezesa Międzynarodowej Giełdy Towarowej S.A. w Katowicach. Od 2007 do 2011 roku był przewodniczącym Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Tychach. Od 1997 roku jest Prezesem Ruchu Obywatelskiego „Polski Śląsk”. Piotr Spyra był radnym Sejmiku Województwa Śląskiego III i IV kadencji. W latach 2008 – 2010 jako członek Zarządu Województwa Śląskiego był odpowiedzialny m.in. za infrastrukturę. Od 2011 roku pełni funkcję II wicewojewody śląskiego. Piotr Spyra mieszka w Tychach, pochodzi z Pszczyny. Interesuje się historią Polski i Śląska. Jest pasjonatem kina. W wolnych chwilach żegluje i jeździ na rowerze.

<< POWROT