Wyszukiwarka

Dr Robert PYKA

IMG_4975_Robert Pyka

Dr Robert Pyka

Od 2003 roku działa na rzecz rozwoju polsko – francuskiej współpracy w wymiarze gospodarczym i społecznym, między innymi w ramach partnerstwa miast Katowice i Saint-Etienne. Obecnie jest dyrektorem zarządzający Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach (www.maison-saint-etienne.com). Ponadto jest adiunktem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie prowadzi wykłady. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i dwóch monografii z obszaru socjologii i antropologii polityki.

<< POWROT