PROGRAM

banniere forum iv edition

tłumaczenie symultaniczne: pl fr anglais

Z UDZIAŁEM:

- Ministerstwa Ubezpieczeń Społecznych Belgii, Bruksela;
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Niemiec, Berlin;
- Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Francji, Paryż.

9:00-10:00 Otwarcie recepcji Forum
- rejestracja uczestników
- kawa i poczęstunek

10:00-10:15 Uroczyste otwarcie Forum
- Agata BULSKA-LAINE - Dyrektor Zarządzający L'HEXAGONE
- Robert PYKA – Dyrektor Zarządzający Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach

10:15-12:45 SESJA I Nowe przepisy prawne w zakresie oddelegowania i świadczenia usług we Francji, w Niemczech oraz w Belgii
prowadzący: Józef Wycisk, kierownik Redakcji Publicystyki, Polskie Radio Katowice

1. Marc Morsa, Ministerstwo Ubezpieczeń Społecznych Belgii:

- walka z nadużyciami - centralnym zagadnieniem polityki Belgii
m.in poprzez uruchomienie e-platformy do monitorowania i zgłaszania problemów z wykorzystaniem decyzji A1
- prezentacja e-platofrmy
- najważniejsze elementy prawa belgijskiego dotyczące wprowadzenia dyrektywy

2. Moira Kettner, Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych Niemiec, Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

- Jakie są jasne i przejrzyste kryteria określające, czym jest oddelegowanie (lub zatrudnienie w więcej niż jednym kraju członkowskim)?
- Jak wzmocnić ochronę przed zajmowaniem miejsc pracy?
- Jakie poprawki należy wprowadzić do procedury dialogu i porozumienia, aby zadbać o interesy wszystkich zaangażowanych podmiotów?

11:30-11:50 przerwa kawowa

3. Christelle Akkaoui, zastępca szefa biura ds. indywidulnych relacji zawodowych w Dyrekcji Generalnej ds. Pracy, Ministerstwo Pracy, Francja

Temat: Świadczenie usług międzynarodowych: oddelegowanie pracowników

- oddelegowanie polskich pracowników do Francji
- walka z nadużyciami
- projekt umowy współpracy między Polską a Francją dot. oddelegowania;
- nowe przepisy w prawie francuskim : karta BTP, zmiany przy odpowiedzialności zleceniodawcy;

4. Dariusz Górski, Departament Legalności Zatrudnienia, Państwowa Inspekcja Pracy,

Zadania Państwowej Inspekcji Pracy w świetle projektowanych zmian prawnych dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

12:45-13:15 SESJA II Część I Oddelegowanie pracowników w praktyce
prowadzący:Józef Wycisk

Lidia Maillet-Wozniak, Kancelaria Adwokacka LMW, Francja
ZMIANY W PRZEPISACH O ODDELEGOWANIU WE FRANCJI
Wstęp : Wprowadzenie przez Francję przepisów do dyrektywy wdrożeniowej
1) Bilans pierwszych lat obowiązywania Ustawy Savary z 10 lipca 2014 i dekretu wykonawczego n° 2015-364 z 30 marca 2015

A) Nowa forma deklaracji o oddelegowaniu
B) Obowiązek posiadania reprezentanta we FRANCJI: zakres zadań
C) Poszerzenie uprawnien kontrolnych Inspekcji Pracy (DIRECCTE)

2) Rozszerzenie przepisów o oddelegowaniu na branżę transportową: Ustawa Macron z 6 sierpnia 2015

A) Zaświadczenie o oddelegowaniu: złudna różnica pomiędzy „deklaracją” a „zaświadczeniem”
B) Obowiązek posiadania francuskiego reprezentanta: zakres zadań
C) MiLoG II

3) Kontrola sądów administracyjnych nad działaniami kontrolerów Inspekcji Pracy
A ) Obowiązek kooperacji z inspektorami
B) Obowiązek bezstronności inspektorów

4) Epilog sądowy
A) Kilka kazusów
B) Wprowadzenie kary dodatkowej wpisu na „czarną listę” przedsiębiorstw

13:15-14:30 uroczysty obiad w restauracji

14:30-15:00 SESJA II Część II Oddelegowanie pracowników w praktyce

Jolanta Boulboulle-Kaczorowska, Kancelaria Adwokacka JBK, Bruksela, Liege

„Oddelegowanie w praktyce, czyli jak przygotować się na miękkie lądowanie”
1- Przed startem:
Przepisy, których trzeba przestrzegać
Formalności administracyjne i prawne, których trzeba dopełnić

2- Między słońcem a chmurami:
Współwykonawcy
Oddelegowani pracownicy
Instytucje

3- W czasie burzy:
Inspekcja pracy
Sąd
Lądowanie (miękkie).

15:00-15:40 SESJA III Projekt nowej dyrektywy 96/71/WE a swoboda świadczenia usług
prowadzący: Agata Bulska-Laine

Czy nowe rozwiązania prawne umożliwią realizację celów rynku wspólnotowego, przede wszystkim zapewniając równowagę między promowaniem swobód gospodarczych a ochroną socjalną pracowników?

1. Marc Morsa, Główny doradca, Departament Relacji Międzynarodowych, Ministerstwo Ubezpieczeń Społecznych Belgii,

2. Joanna Poznalska, Naczelnik, Departament Prawa Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

15:40-16:10 SESJA IV Promocja polskich firm w UE

Lucyna Sikora- dyrektor ośrodka Enterprise Europe Network w Katowicach, afiliowanego przy Funduszu Górnośląskim S.A.

„Enterprise Europe Network – wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”
- usługi informacyjne i konsultacyjne z zakresu prawa i polityk UE oraz pomoc w znalezieniu partnerów biznesowych,
- usługi w zakresie innowacji i transferu technologii,
- usługi konsultacyjne z zakresu programów UE

16:10-16:30 oficjalne podsumowanie Forum
- Agata BULSKA-LAINE - Dyrektor Zarządzający L'HEXAGONE
- Robert PYKA – Dyrektor Zarządzający Domu Miasta Saint-Etienne w Katowicach

16:30-18:00 KOKTAJL/indywidualne spotkania

Organizator zastrzega : program może ulec zmianom