Moira Kettner

Moira Kettner

Ukończyła prawo (specjalizacja Prawo Europejskie) na Uniwersytecie w Passau, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Po odbyciu aplikacji i pracy jako koordynator Niemiecko-Polskiej Szkoły Prawa na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, dołączyła w 2008 roku do Federalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W latach 2011-2015 pracowała jako attaché ds. pracy w Ambasadzie Niemiec w Turcji.
Pracując obecnie w Federalnym Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych, zajmuje się koordynacją systemów zabezpieczenia socjalnego w zgodnie z rozporządzeniami (WE) nr 883/2004 i nr 987/2009, zwłaszcza przepisami wykonawczymi. Jest przedstawicielką Niemiec Niemiec w Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego oraz członkiem Komisji Pojednawczej.