warunki uczestnictwa

UWAGA!!! TERMIN ZGŁOSZEŃ ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 7 CZERWCA ! SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia uczestnictwa poprzez formularz on-line na stronie internetowej w terminie do 21.05.2015 r. oraz dokonanie wpłaty na konto:
L’HEXAGONE Agencja Rozwoju Współpracy Polsko-Francuskiej Agata Bulska-Laine
Bank ING 38 1050 1227 1000 0091 4274 4870
z dopiskiem „oddelegowanie 2016” i nazwiskami uczestników w terminie do 3.06.2016 r.
Opłata za udział 1 uczestnika w Forum wynosi 800,00 zł + VAT (984,00 zł brutto). W przypadku drugiego uczestnika i następnego z tej samej instytucji/firmy opłata wynosi za każdego 600,00 zł + VAT (738,00 zł brutto).
Uwaga !!! Dla firm/instytucji które dokonają zapisów do dnia 6 maja - zniżka - 10% na każdego z uczestników od w/w cen.
Powyższa kwota obejmuje:
- udział w Forum,
- korzystanie z tłumaczenia symultanicznego podczas obrad
- materiały konferencyjne,
- udział w uroczystym obiedzie,
- przerwy kawowe

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ
L’HEXAGONE zastrzega sobie prawo do zmiany daty Forum jeżeli:
- liczba jej uczestników będzie niewystarczająca lub
– wystąpią przyczyny niezależne.
Warunki i zasady rezygnacji : Rezygnacja z udziału w Forum powinna nastąpić w formie pisemnej (e-mail) najpóźniej na 10 dni przed wydarzeniem. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia 100 % kosztów. Nieobecność podczas trwania Konferencji nie powoduje zwrotu opłaty.