Wyszukiwarka

program forum

Agencja Rozwoju Współpracy Polsko-Francuskiej L'Hexagone
wraz z
Domem Miasta Saint-Etienne w Katowicach
zapraszają na
I Ogólnopolskie Forum Branżowe
Rynek budowlany we Francji a oddelegowanie pracowników
27 marca 2014 r. w Hotel Qubus Prestige ****
przy ul. Uniwersyteckiej 13 w Katowicach
Forum jest wyjątkową okazją dla polskich firm zainteresowanych rynkiem inwestycyjnym, jakim jest Francja w sektorze
budownictwa – poznania ekspertów z tamtejszego rynku na miejscu w Polsce, w Katowicach. Jak również dla firm, które
obecnie świadczą usługi, ale chcą zapoznać się z najnowszymi przepisami prawno-podatkowymi w tej dziedzinie. Celem

Forum jest również danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu
szczegółowych pytań ekspertom oraz stworzenie listy zagadnień koniecznych do rozwiązania. Forum będzie również, z pewnością, doskonałą okazją do integracji różnych środowisk jak i nawiązania nowych relacji biznesowo-zawodowych.
Adresatem Forum są głównie firmy budowlane pragnące świadczyć usługi we Francji, agencje pracy tymczasowej, firmy spedycyjne, jak również administracja związana z tematem oddelegowania.

W p r o g r a m i e :
11:00rozpoczęcie II panelu – oddelegowanie pracowników do krajów UE11:00-11:30Gość specjalny: P. Danuta Jazłowiecka, Posłanka do Parlamentu Europejskiego
✔ Delegowanie pracowników w świetle dyrektywy wdrożeniowej-prognozy na przyszłość

8:45-9:00 rejestracja uczestników Forum/ poczęstunek
9:00–9:15 oficjalna inauguracja Forum przez organizatorów
9:15 rozpoczęcie I panelu – francuskie uwarunkowania prawne
Moderator: Agata Bulska-Lainé, Dyrektor Zarządzający L'Hexagone
9:15-10:45 Lucien Peczynski, Adwokat, Partner w kancelarii Copernic Avocats z siedzibą w Paryżu

✔Co należy wiedzieć przed wysłaniem pracowników?

➔ Dyspozycje francuskiego kodeksu pracy

➔ Obowiązki polskiego przedsiębiorcy

➔ Ubezpieczenie społeczne pracowników oddelegowanych

Formalności towarzyszące oddelegowaniu

➔ Kiedy kontrola Inspekcji Pracy ujawnia nieprawidłowości

➔ Aby kontrola Inspekcji Pracy przebiegła pomyślnie...

➔ Kiedy sprawa trafi do sądu

10:45-11:00 przerwa kawowa
11:00 rozpoczęcie II panelu – oddelegowanie pracowników do krajów UE
Moderator: Agata Bulska-Lainé, Dyrektor Zarządzający L'Hexagone
11:00-11:30 Gość specjalny: P. Danuta Jazłowiecka, Posłanka do Parlamentu Europejskiego
- Delegowanie pracowników w świetle dyrektywy wdrożeniowej-prognozy na przyszłość
11:30-11:50 Joanna Pozłowska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
✔ Dyrektywa wdrożeniowa – wybrane przepisy prawne
11:50-12:40 Barbara Golec oraz Justyna Winicierz, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,Oddział Chorzów

✔ Delegowanie pracowników do krajów UE w świetle obowiązujących przepisów prawa unijnego

➔ obowiązujące zasady prawne

➔ zasada ogólna

➔ wyjątki od zasady ogólnej

- pracownicy delegowani

-praca w kilku państwach

➔zasady wypełniania wniosków i formularzy A1

12:40-13:00 dyskusja
13:00-14:30 uroczysty obiad w restauracji hotelu Qubus
14:30-14:50 Lucyna Sikora, Dyrektor Enterprise Europe Network, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA
✔ Usługi sieci Enterprise Europe Network dla przedsiębiorców
14:50 rozpoczęcie III panelu – francuskie uwarunkowania podatkowe
Moderator: Robert Pyka, Dyrektor Domu Miasta Saint-Etienne
14:50-16:00 Violetta Planche, francuskie biuro podatkowo-rachunkowe CEC Conseil

➔ definicja zakładu podatkowego

➔ zasada 183 dni i opodatkowanie pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców kierowanych za granicę

➔ kontrole firm zagranicznych

➔ dokumentacja księgowa dla pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców kierowanych za granicę

16:00-16:30 dyskusja i podsumowanie
16:30-17:00 indywidualne spotkania

Ponadto podczas całego trwania Forum będzie do dyspozycji uczestników Forym - punkt konsultacyjny
obsługiwany przez wykwalifikowanych
pracowników ZUS
dot. platformy usług elektronicznych ZUS, gdzie
będzie można sprawdzić wysokość opłaconych składek na emeryturę i innych świadczeń.

format pdf programu Forum
karta zgłoszenia

<< POWROT