Wyszukiwarka

Od 1 stycznia 2014 r. nowe stawki podatku VAT we Francji

Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszła w życie nowelizacja artykułu 68 ustawy nr 2012-1510 z dnia 29 grudnia 2012 r. zwanej ustawą budżetową, która zmieniła niektóre stawki podatku VAT. - stawka podstawowa z 19,6 % wynosi obecnie 20 % - stawka preferencyjna 7 % wynosi obecnie 10 % - stawka preferencyjna 5,5 % pozostała bez zmian, mimo początkowych propozycji jej pomniejszenia do 5 %.