Wyszukiwarka

QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ

D L A U C Z E S T N I K Ó W

III EUROPEJSKIE FORUM ODDELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO FRANCJI I BELGII, 27 MAJA 2015 r. Hotel QUBUS PRESTIGE, KATOWICE

Drodzy Uczestnicy,

Dziękując Państwu za udział w III EF Oddelegowanie pracowników do Francji i Belgii, zachęcamy Państwa do wypełnienia poniższego kwestionariusza, gdyż Państwa opinia jest dla nas istotna. A dzięki Państwa sugestiom, uwagom, chcielibyśmy, aby kolejna, przyszłoroczna edycja – była dla Państwa jak najbardziej przydatna.

Imie i Nazwisko
Nazwa instytucji/firmy

1. I sesja nt. Nowych regulacji prawnych wdrażających dyrektywę o oddelegowaniu z udziałem Mecenas Lidii Maillet-Woźniak z kancelarii adwokackiej LMW Avocat z Francji – Twoja ocena

bardzo dobrze
dobrze
źle

Ewentualne sugestie, uwagi

2. II sesja nt. Oddelegowanie do Belgii z udziałem Gościa Specjalnego Marca Morsa oraz Mecenas J. Boulboulle-Kaczorowskiej nt. oddelegowania do Belgii

bardzo dobrze
dobrze
źle

Ewentualne sugestie, uwagi

3. III sesja dot. administracji polskiej z udziałem eksperta Państwowej Inspekcji Pracy, Dariusza Górskiego oraz dyrektor ds. doradztwa Górnośląskiego Funduszu

bardzo dobrze
dobrze
źle

Ewentualne sugestie, uwagi

Jakbyś ocenił Forum w skali od 1 do 10.

Ewentualne sugestie i uwagi dla organizatorów

<< POWROT