Wyszukiwarka

Regulamin

W zakresie praw autorskich

1. Administrator serwisu zastrzega,  że  wszelkie  materiały

merytoryczne,  zamieszczone  w  serwisie  www.lhexagone.pl  chronione  są  należnym  mu  prawem  autorskim,  na

zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z

2006 roku, Nr 90, poz 631 z późn. zm., chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.

2.  Zabronione  jest  przywłaszczanie  autorstwa  w/wym.  materiałów  albo  wprowadzanie  w  błąd  co  do  powyższej

kwestii, jak również rozpowszechnianie znajdujących się na stronie www.lhexagone.pl materiałów bez podania źródła

pochodzenia i nazwiska twórcy oraz jego rozpowszechnianie bez uzyskania wymaganego prawem uprawnienia.

<< POWROT