Wyszukiwarka

III Europejskie Forum z udziałem gościa specjalnego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Belgii

logo oddelego Z radością informujemy, że w III Europejskim Forum udział swój potwierdził wysokiej rangi reprezentant Ministerstwa Polityki Społecznej Belgii, którego prelekcja dotyczyć będzie m.in. koordynacji zabezpieczeń społecznych w Belgii a w szczególności nt. wykroczeń i nadużyć popełnianych w tym zakresie.

<< POWROT