partnerzytłumaczenia prawne
doradztwo prawne we francjipress office

Udział podmiotów polskich w Międzynarodowych Targach Przemysłu Obronnego EUROSATORY

14/06/2022

Tegoroczne targi Eurosatory - po przerwie spowodowanej pandemią oraz biorąc pod uwagę obecny kontekst geopolityczny - cieszą się wyjątkowo wysoką frekwencją i zainteresowaniem.

Polska również zaakcentowała swój udział w targach, Ministerstwo Rozwoju Gospodarki wraz z Grupą WB zorganizowało konferencję pt. Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa Europy. Polski przemysł obronny: jego potencjał i zaproszenie do współpracy”, podczas której poszczególne firmy przedstawiły swoją bogatą ofertę: Lubawa SA, WB Group, Instytut Łukasiewicza, etc.

Wśród międzynarodowych wystawców swoje stoisko miała również Polska Grupa Zbrojeniowa.

Kalendarz

© L'Hexagone. Wszystkie prawa zastrzeżone.
twitter